E-Commerce Live

Marco Zimmerman

Mazars Belastingadviseurs

Marco adviseert zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die actief zijn in Nederland, op het gebied van loonheffingen.
Hij heeft zich gespecialiseerd in de advisering van uitzendbureaus, payrollondernemingen en andere bedrijven die personeel ter beschikking stellen (of inlenen). Ook adviseert hij m.b.t. internationale detachering (A1-verklaringen e.d.) en de beoordeling van arbeidsrelaties van ZZP-ers.