E-Commerce Live

Iedereen moet kunnen meedoen, maar hoe regel je dat dan?

minutes presentation
Raph de Rooij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toegankelijkheid van websites; niemand is er op tegen. Maar dat betekent niet automatisch dat iedereen er voor is. Want wie er mee aan de slag gaat kom er al snel achter dat het toch even iets anders is dan het zo op het eerste gezicht lijkt. Waar ligt dat dan aan? Is de techniek echt zo gecompliceerd? Of zitten de complicaties op plekken waar je het niet verwacht? En ook: waarom wordt toegankelijkheid zo belangrijk gevonden dat de VN er verdagen voor opstelt en Europese richtlijnen voor uitvaardigt? en hoe komt het dat de ene organisatie succesvol is met het toegankelijk(er) maken van de online dienstverlening, terwijl het bij een andere op een teleurstelling uitdraait? Veel vragen. Gelukkig zijn er ook antwoorden: do’s en don’ts.

Raph de Rooij

Raph de Rooij

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Raph de Rooij werkt sinds 1996 als fulltime internetspecialist bij bij achtereenvolgens het ministerie van Landbouw, ICTU, Logius en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nationale toegankelijkheidsstandaard Webrichtlijnen, bij het voortraject van de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn, bij de omzetting van deze richtlijn naar nationale regelgeving en bij de implementatie ervan. In 2016 heeft hij zijn opleiding compliance management aan de TU Delft afgerond met een thesis over voldoen aan toegankelijkheidsregelgeving.
Raph maakt momenteel deel uit van het beleidsteam digitale inclusie bij het ministerie van BZK.