E-Commerce Live

Cor Molenaar

Exquo consultancy

Hoogleraar Bedrijfskunde RSM/Erasmus Universiteit en zelfstandig Consultant. Advies over strategie en internet. Toepassing machine learning in Marketing en de toekomst van on- of offline Retail.