E-Commerce Live

Danny Loeffen

Bluebird Day

Danny is specialist op het gebied van onder andere uit het uitzetten van- en adviseren op het gebied van data gedreven processen. Ten grondslag hieraan ligt het volledig doormeten van klantgedrag, diepgaande data-analyses, klantfeedback, gebruikersonderzoeken en een bak aan ervaring. Dit alles draagt bij aan gefundeerde experimenten en een mindset die gericht is op continu leren door te valideren.