E-Commerce Live

Ottalie Westerink

Nationale DenkTank

Ottalie is oprichter van de Web Accessibility Award. Het initiatief heeft zij opgezet bij de Nationale DenkTank toen uit de analyses naar voren kwam dat er een grote groep Nederlanders (800.000) met een beperking is waarvoor websites slecht toegankelijk zijn. Met de award uitreiking beoogt Ottalie om meer bewustwording te creëren bij eCommerce bedrijven en ze aan te zetten tot verandering. Ottalie werkt daarnaast als producer bij de creative agency Mensch.