E-Commerce Live

Raph de Rooij

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Raph de Rooij werkt sinds 1996 als fulltime internetspecialist bij bij achtereenvolgens het ministerie van Landbouw, ICTU, Logius en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nationale toegankelijkheidsstandaard Webrichtlijnen, bij het voortraject van de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn, bij de omzetting van deze richtlijn naar nationale regelgeving en bij de implementatie ervan. In 2016 heeft hij zijn opleiding compliance management aan de TU Delft afgerond met een thesis over voldoen aan toegankelijkheidsregelgeving.
Raph maakt momenteel deel uit van het beleidsteam digitale inclusie bij het ministerie van BZK.